Tanév rendje

Az iskola munkarendje

 

Az iskola éves munkatervét - mely az oktatásért felelős miniszter által kiadott, az adott tanévre vonatkozó előírások alapján készül el - a tantestület fogadja el a tanév elején.

Az éves munkatervben határozza meg a tantestület a hagyományos iskolai programok, rendezvények időpontját és a tanítás nélküli munkanapokat. Erről az osztályfőnök ad tájékoztatást a tanulóknak az osztályfőnöki órán, a szülőknek pedig az első szülői értekezleten.

Az iskolát szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon - az iskola igazgatója által engedélyezett rendezvények kivételével - zárva kell tartani.

A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az iskola igazgatója adhat engedélyt írásbeli eseti kérelem alapján.

A tanulók úgy érkezzenek az osztályba, hogy becsengetésre készen álljanak a tanuláshoz.

A napi munkarendet az órarend, és a csengetési rend határozza meg.

Az iskola csengetési rendje

Óra

Becsengetés

Kicsengetés

0.

7:15

7:55

1.

8:00

8:45

2.

8:55

9:40

3.

9:50

10:35

4.

10:45

11:30

5.

11:40

12:25

6.

12:35

13:20

7.

13:25

14:10

8.

14:15

15:00

-       A rend, a pontosság, a megbízhatóság fontos az iskolában. Ezért a becsengetés után ér­kezőket későknek kell tekintenünk. A késést a tanár köteles percnyi pontossággal bejegyezni a naplóba. Ha a tanuló, hallgató reggel neki fel nem róható okból késik, azt hiteles igazolás esetén elfogadja az iskola. A késésről az igazolást az osztályfőnöknek kell átadni öt tanítási napon belül.

-       A tanórán bent nem töltött időt a szaktanár késésként tartja nyilván.

-       Az óra a hetes jelentésével kezdődik. A terembe belépő vendéget a diákok a napszaknak megfelelően köszöntik.

-       Egy tanítási napon az osztály csak 2 témazáró dolgozatot írhat, melynek időpontját a tanár 1 héttel előbb köteles bejelenteni a tanulóknak.

-       A tanári szobába a tanuló nem léphet.

-       Tanítási időben a tanuló az iskolát az utolsó 2 óráról, tanévenként legfeljebb három alkalommal, a szülő által az ellenőrzőbe beírt előzetes kérésére, az osztályfőnök, vagy a pótosztályfőnök engedélyével hagyhatja el. Az ilyen jellegű távollétek óráit egybe kell számolni, mivel ez szintén beleszámít a szülő által igazolható tanévenkénti három napba.

 

 

A 2017/2018-as tanév helyi rendje, programja

 

 

 

Első tanítási nap:               2017. szeptember 1. (péntek)

Utolsó tanítási nap:           2018. június 15. (péntek)

Középfokú iskolákban az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: 2018. május 03. (csütörtök)

            Tanítási napok száma:

Szakgimnázium: 178 nap

Szakközépiskola: 179 nap

Hét /szakközépiskolában/- nyolc munkanap /szakgimnáziumban/ tanítás nélküli munkanapként használható fel, amelyből egyiken a diákönkormányzat szervez programot.

Szombati tanítási nap: 2018. március 10. (március 16. helyett)

                                           2018. április 21. (április 30. helyett)

Szünetek (kezdő napja – utolsó napja):

Őszi szünet: 2017. október 30. (hétfő) – november 3. (péntek),

Szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő).

Téli szünet: 2017. december 27. (csütörtök) – 2018. január 2. (kedd)

            Szünet utáni első tanítási nap: 2018. január 3. (szerda)                                            

            Tavaszi szünet: 2018. március 29. (csütörtök) – április 3. (kedd)

Szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda).

Ünnepnapok, szabadnapok:

2017. október 23. (hétfő)

2017. december 25-26. (hétfő-kedd) (Karácsony)

2018. március 15. (csütörtök)

2018. március 16. (péntek) pihenőnap, (helyette március 10. szombat munkanap)

2018. április 1-2. (Húsvét vasárnap-hétfő)

2018. április 21. (április 30. helyett)

2018. május 20-21. (Pünkösd vasárnap-hétfő)

Első félév vége: 2018. január 26. (péntek)

Féléves bizonyítványok kiadása: 2018. február 2-ig (péntek).

 

Erasmus

ginop
erasmus

Copyright © 2014. All Rights Reserved.